Nederlandse Ambassade in Praag, Tsjechië

Ondertekening protocol Belastingverdrag Nederland-Tsjechië

Vandaag ondertekenden de Tsjechische Minister van Financiën, Miroslav Kalousek, en Nederlandse Ambassadeur Ed Hoeks het wijzigingsprotocol van het bilaterale belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek ten behoeve van het vermijden van dubbele belastingheffing en ter voorkoming van belastingontwijking van belastingen op inkomen en kapitaal.

Op deze pagina:

Minister Kalousek stelde dat dit bilateraal verdrag en de bilaterale Investeringsbeschermingsovereenkomst samen de twee pilaren vormen voor de bevordering van de wederzijdse handel en investeringsrelaties tussen Tsjechië en Nederland, en onderstreepte daarmee het belang van de goede verhoudingen tussen onze landen.

Engels

Today, Minister of Finance Kalousek and Ambassador Hoeks signed a protocol amending the convention between the Kingdom of the Netherlands and the Czech Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital. Minister Kalousek defined this bilateral Tax treaty and the bilateral Investment Protection Treaty as the two pillars for reciprocal trade and investment between the Czech Republic and the Netherlands, while he underlined the good relationship between our countries.